hydraulické ruky,pracovná plošina,hasičské vozidlo,cisterna,kontajnerový nakladač systém,nosič kontajnerov,domiešavač,žeriav,prenájom pracovných plošín
Produkty Služby Použité zariadenia Novinky O spoločnosti Kontakty


 


Spoločnosť MURTEC zabezpečuje autorizovanú montáž predávaných zariadení. Pracovníci a zmluvní partneri spoločnosti majú potrebnú kvalifikáciu a priebežne sa zúčastňujú na školeniach, ktoré uskutočňujú výrobcovia jednotlivých produktov.

V prípade, že zákazník uprednostňuje montáž v inom montážnom stredisku, môžeme po dohode so strediskom poskytnúť pracovníkom montážneho strediska zaškolenie, odbornú pomoc, a potrebné dokumenty k zápisu samostatnej technickej  jednotky do technického preukazu vozidla.